Nasjonale turiststier

Klima- og miljødepartementet har godkjent autorisasjonskravene som fremover skal gjelde for de Nasjonale turiststiene.

Stiftelsen Varde har bidratt i prosjekt- og ressursgruppa som har jobbet med tilskuddsordningen «Nasjonale turiststier». Tidligere i august godkjente Klima- og miljødepartementet autorisasjonskravene som fremover skal gjelde for de Nasjonale turiststiene og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene i Norge.

Målet med autorisasjonsordningen er at de nasjonale turiststiene skal bli gode eksempler i et bærekraftig reiseliv. Lokal verdiskapning og sesongutvidelse er viktige, og inngår i det forholdsvis omfattende kriteriesettet som nå skal ligge til grunn for det videre arbeidet med tilskuddsordningen. Turmålene skal i følge kriteriesettet utarbeide besøksstrategier og foreta brukerundersøkelser. Det må gjøres vurderinger av hvordan et høyt antall besøkende påvirker naturkvalitetene i området, og stislitasjen må overvåkes for å kunne vurdere tålegrensene.
God informasjon og skilting blir sentrale kriterier, og det skal også være skilt langs stien og på turutgangspunktet som formidler turmålets særegne natur- og kulturverdier.
Det skal jobbes med planer for å øke antall besøkende med offentlig kommunikasjon og fellestransport, og det må foretas årlige vurderinger for å se om det er behov for stipatrulje eller fjellvakttjeneste. Hvert turmål må ha en strategi med nullvisjon for unødvendige redningsaksjoner.
Som en del av ordningen, skal det etableres felles «møteplasser» så de som jobber med de ulike turmålene kan treffes, utveksle kunnskap og lære av hverandres erfaringer.

Parallelt med utarbeidelsen av autorisasjonskravene til de Nasjonale turiststiene, har det blitt gitt til sammen 18 millioner kroner i tilskudd til norske turmål gjennom ordningen de siste to årene. En del turmål fikk i år tilskudd til å utarbeide besøksforvaltningsplaner og løse opp i trafikkaos og manglende toalett-trøbbel. Det har gitt gode og viktige resultater flere steder;

På noen turmål har tilskuddet blitt brukt til bygging av nødbuer, blant annet på Trolltunga og Kjerag. På Trolltunga har det allerede vært medieoppslag om at nødbua der har bidratt til å redde liv. På Trolltunga har nedgangen i redningsaksjoner vært enorm fra den dagen de brukte turiststi-penger på å ha fjellvakter utplassert nær selve Trolltunga. Fjellvaktene i kombinasjon med nødbuer, har avverget mange redningsaksjoner. Det har vært viktig for de frivillige i Odda – som tidligere ble utslitt av hyppige redningsaksjoner - og det har også spart storsamfunnet for mange, dyre redningsoppdrag og helikopterutflytninger.

Nødbua på Preikestolen, Norges mest besøkte turmål, gjør at folkehjelpen der nå kan lagre utstyr og raskere enn før rykke ut og yte bistand. Med 20 årlige oppdrag – bare på stien til og fra Preikestolen – er det viktig for både den forulykkete og de frivillige at det er nødvendig utstyr tilgjengelig og at aksjonene kan gjennomføres effektivt. Det kan være med på å redde liv.

Både på Trolltunga, Gaustatoppen, Kjerag, Skogshorn, Romsdalseggen og Reinebringen er det utbedret stier – som skal gjøre naturslitasjen mindre. Noen turmål forbereder seg på økt trafikk – og det kan gi lokale arbeidsplasser og økt verdiskapning. Erfaring fra tilretteleggingstiltak tilsier at det også får flere nordmenn ut – og det er dermed en folkehelseeffekt i tiltakene.

I august var Varde på Gaustatoppen. På parkeringsplassen der har det de to siste årene vært bemanning/vertskap som har veiledet de besøkende. Personene som har dirigert trafikken og gitt turtips og rutebeskrivelser har vært på arbeidstrening i regi av det lokale NAV-kontoret. Kanskje har erfaringene fra sommerjobben på Gaustatoppen gjort at de senere har gått over til lønnet arbeid og fast jobb?

Nå når Klima- og miljødepartementet har godkjent autorisasjonsordningen, fortsetter satsningen. I september skal turmålene møtes på Åndalsnes og blant annet lære om hvordan Romsdalseggen har fått rekordmange gjester til å bruke buss, hvordan Preikestolen har klart å utvide sesongen og hvordan parkeringsvaktene på Kjerag ”lærer” opp turistene til å ta kloke turvalg. Til høsten starter også designkontoret til Snøhetta opp med et strategiarbeid knyttet til logo og en felles visuell profil for ordningen.

Nå må vi jobbe for at de 15 turmålene som etter hvert skal autoriseres som Nasjonale turiststier får tilstrekkelige tilskudd – også i årene som kommer.
Da kan vi få til mye bra:
En ting er at gjestene som kommer hit får gode opplevelser, og at man utbedrer stiene så naturslitasjen blir mindre.
Kanskje kan ordningen bidra til at flere turmål kan følge Gaustatoppens eksempel, og gi arbeidssøkere viktig arbeidstrening.
Kanskje kan Nasjonale turiststier bidra til redde liv – ikke på selve turmålet - men fordi helikopteret IKKE ble brukt på å fly ut en fjellturist i en unødvendig redningsaksjon – men i stedet er tilgjengelig for en reell trafikkulykke?
Kanskje kan vi legge til rette for at det blir enklere å komme til fjells med buss og miljøvennlig fellestransport? Da kan vi både gjøre reiselivet litt grønnere og samtidig unngå parkeringskaos og feilparkerte biler – som i verste fall stenger veien for ambulanse, brannbil eller politi?
Kanskje kan vi på turiststiene unngå unødvendige leteaksjoner, fordi merkingen til turmålet var så god at færre gikk seg vill?
Kanskje kan vi unngå redningsaksjoner, fordi de besøkende fikk leid godt nok utstyr på et av turutgangspunktene til de Nasjonale turiststiene? Eller at de valgte å gå med guide fordi de lett fant informasjon om dette. Kanskje velger noen besøkende et annet og enklere turmål – mer tilpasset deres ferdigheter - fordi de leste på sitt eget språk på en nettside knyttet til Nasjonale turiststier at turen de egentlig hadde tenkt seg ut på, krevde et annet utstyr enn det de hadde med på norgesferien sin?

Med utgangspunkt i pengestøtten fra Sparebankstiftelsen DNB, tok Stiftelsen Varde også intiaitv til å se på mulighetene for en Nasjonal turiststi i Oslomarka. En brukerundersøkelse ble satt opp på Vettakollen. Mange bidro og engasjementet var stort, og basert på innspillene har Varde bestemt at stiftelsen ikke vil gå videre med prosjektet – verken det foreslåtte utsiktspunktet eller noen form for annen tilrettelegging av stien/stiutbedring eller skilting.

Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier Nå er autorisasjonskravene som skal gjelde for de Nasjonale turiststiene godkjent og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene våre.

Milliongave til Nasjonale turstier

Milliongave til Nasjonale turstier Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

Hvitserk-skogen

Hvitserk-skogen For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Frivillig arbeid i Nepal

Frivillig arbeid i Nepal Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Sammen med Vardes lokale samarbeidspartner tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen.

Verneprosjekt i Masai Mara

Verneprosjekt i Masai Mara Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

The Small World

The Small World Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom.

Koyiaki Guiding School

Koyiaki Guiding School Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.