Milliongave til Nasjonale turstier

Sparebankstiftelsen DNB gir Varde 10 millioner for å jobbe med Nasjonale turstier.

De siste årene har noen av Norges mest populære turmål opplevd en rekordartet vekst i antallet besøkende. Etter inspirasjon fra reiselivssuksessen Nasjonale turistveger lanserte Hvitserk i 2016  «Nasjonale turstier» som en ide for å løse besøksutfordringene på de mest besøkte og ikoniske turmålene. Ideen fikk raskt støtte av friluftsorganisasjoner, Innovasjon Norge, Virke og NHO Reiseliv og på statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 7,5 millioner kroner til ordningen. Den første søknadsrunden avslørte behovet, og det ble søkt om støtte til 32 prosjekter og om nesten 30 millioner kroner til «prekære tiltak». Kun Trolltunga, Kjerag, Preikestolen og Gaustatoppen fikk støtte.
Nå gir også Sparebankstiftelsen DNB 10 millioner kroner støtte til «Nasjonale turstier». 

- I myndighetenes satsning er det foreløpig fokus på tilrettelegging, sikkerhet og beredskap. Det opprinnelige konseptet for «Nasjonale turstier» er større. Nasjonale turstier kombinerer friluftsliv, folkehelse, naturvern, arkitektur og håndverkstradisjoner på en unik måte. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB vil nå bidra til å realisere prosjektets fulle potensial, sier Trygve Sunde Kolderup.
Kolderup er daglig leder i «Hvitserk of Norway» og styreleder i Stiftelsen Varde som er tildelt pengene. Det var også Kolderup som lanserte ideen i en kronikk i Aftenposten, friluftsmagasinet UTE og Aftenbladet, og han har det siste halve året vært med i ressursgruppa som har jobbet med Nasjonale turstier. 
- De store besøkstallene gjør at vi på noen turmål opplever nye problemstillinger knyttet til besøkshåndtering og naturforvaltning  «Nasjonale turstier» er et forsøk på å løse dette, samtidig som det paradoksalt nok er en ide som vil skape attraksjoner som får flere norske og utenlandske turister ut i naturen og det vil gjøre norsk natur enda mer attraktiv. Men med riktig tilrettelegging kan turmålene tåle veksten. Tilrettelegging vil gjøre turmålene tilgjengelig for nye brukergrupper som barn og bevegelseshemmede. Samtidig vil «Nasjonale turstier» sørge for at vi kan få vise fram norsk arkitektur, kunst og byggeskikk på en ny måte. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB kan Nasjonale turstier få høy, ambisiøs kvalitet overalt - uavhengig av hvor turmålet ligger, sier Kolderup.

I etterkant av tildelingen på statsbudsjettet ble det etablert en ressursgruppe i regi av Miljødirektoratet. Innovasjon Norge, Turistforeningen (DNT), Virke, Norsk friluftsliv, Statens Vegvesen (Nasjonale turistveger), NHO Reiseliv og Friluftsrådenes landsforening er blant deltagerne. Konseptutvikling har vært sentralt i arbeidet, og deler av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til dette.

- Nasjonale turstier skal skape unike turopplevelser, ved å tilrettelegge turmål og bygge nødvendig infrastruktur som attraksjoner i seg selv. Prosjektet forener dermed friluftsliv og kultur – som begge er viktige områder for oss, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB
- Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB vil ha avgjørende betydning for det høye ambisjonsnivået som er mulig å nå med dette prosjektet. Alle de positive tilbakemeldingene «Nasjonale turstier» har fått, gjør at det er grunn til å håpe på offentlig støtte i årene som kommer. Den første søknadsrunden avdekket at mye av støtten i årene som kommer sannsynligvis vil gå til å dekke «prekære behov». Med millionene fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ut over dette. Vi kan få mulighet til å skape enda større attraksjoner og løfte fram nyskapende arkitektur, sier Kolderup.

Det er Stiftelsen Varde som søkte om og fikk tildelt pengene fra Sparebankstiftelsen DNB. 
- Hovedorganisasjonen Virke koblet Sparebankstiftelsen opp mot ”Nasjonale turstier”. Nå er det mange som fremover skal jobbe sammen for at «Nasjonale turstier» kan gi norsk arkitektur internasjonal oppmerksomhet, samtidig som det vil skape bedre turopplevelser på norske naturikoner for lokalbefolkning og tilreisende, sier Kolderup.
- Flere norske turmål har de siste årene hatt utfordringer knyttet til håndtering av menneskemengdene. «Nasjonale turstier» tar nettopp tak i disse utfordringene og hekter i tillegg på en ny dimensjon med kunst, kultur og arkitektur, som vil bidra til å gjøre attraksjonene enda mer spennende og kunne spre trafikken. At Sparebankstiftelsen DNB nå gir 10 millioner viser det store potensialet i å videreutvikle konseptet og å linke sammen reiseliv, kreativ næring og friluftsliv. Nå må myndighetene følge opp med opptrapping av midler til «nasjonale turstier» de neste årene, sier Line Endresen Normann i Virke.

Turoperatøren Hvitserk jobber gjennom Stiftelsen Varde med samfunnsansvar og bærekraftig fjellturisme. I vedtektene står det: "Stiftelsens formål er å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter og legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv. Prosjektene vil både kunne være i Norge og utlandet. I utlandet er det hovedsakelig miljø- og utdanningsprosjekter. I Norge kan det være prosjekter som skal bli bedre opplevelser for turister og lokalbefolkning, mindre naturslitasje og tryggere ferdsel.

Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på cirka 9 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.
Sparebankstiftelsen DNB er en av Norges største allmennyttige stiftelser, og den største av Norges 30 sparebankstiftelser.
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt om lag 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen gir allmennyttige bidrag i form av gaver til lokale og nasjonale tiltak i Norge. Videre bidrar stiftelsen med kunst til norske museer og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.
«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier Nå er autorisasjonskravene som skal gjelde for de Nasjonale turiststiene godkjent og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene våre.

Milliongave til Nasjonale turstier

Milliongave til Nasjonale turstier Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

Hvitserk-skogen

Hvitserk-skogen For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Frivillig arbeid i Nepal

Frivillig arbeid i Nepal Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Sammen med Vardes lokale samarbeidspartner tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen.

Verneprosjekt i Masai Mara

Verneprosjekt i Masai Mara Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

The Small World

The Small World Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom.

Koyiaki Guiding School

Koyiaki Guiding School Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.