Om Stiftelsen Varde

Stiftelsen Varde drives i regi av turoperatøren Hvitserk. Stiftelsens formål er å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter og legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv. Prosjektene vil både kunne være i Norge og utlandet. I utlandet er det hovedsakelig miljø- og utdanningsprosjekter. I Norge kan det være prosjekter som skal bi bedre opplevelser for turister og lokalbefolkning, mindre naturslitasje og tryggere ferdsel.

Stiftelsen Varde ble opprettet i 2014. Stiftelsen er registrert i Stiftelsestilsynet. Stiftelsen har statsautorisert revisor.

Stiftelsens formål er å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter og legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv. Prosjektene vil både kunne være i Norge og utlandet. I utlandet er det hovedsakelig miljø- og utdanningsprosjekter. I Norge kan det være prosjekter som skal bi bedre opplevelser for turister og lokalbefolkning, mindre naturslitasje og tryggere ferdsel.  

Alle Hvitserks gjester får tilbud om en ekstraregning på "ti kroner per turdag" når de melder seg på tur.

Ekstraregningen gjestene får skal gå uavkortet til Stiftelsen Varde og samles inn til fjellrelaterte utviklingsprosjekter; enten det er utdanning for menneskene som bor der, miljøtiltak eller støtte utviklingen av arbeidsplasser i fjellturismen på stedet. Alle pengene som samles inn fra gjester og deltagere, skal gå uavkortet til prosjektene.

I seg selv er det fantastisk å vite at man som friluftsinteressert skandinav er privilegert nok til å ha mulighet til å bruke dager på tur i fjellet i Norge eller utlandet. Stiftelsen Varde og Hvitserk tror det kanskje kan føles enda bedre, hvis drømmedagene til fjells og på tur også bidrar til noe positivt for andre enn deg selv.

Nepal er for eksempel et land som har alt en norsk fjellturist drømmer om; spektakulære topper, vakkert kulturlandskap, vennlige mennesker og behagelig temperatur. Derfor er Nepal drømmereisemålet for norske fjellfolk. Likevel; på FNs årlige levekårsindeks (HDI) ligger Nepal på 157. plass. Det er rett bak Nigeria og rett foran Haiti – og 156 plasser bak Norge. Nepal er et av verdens aller fattigste land. Internasjonal statistikk viser at det ikke er noen asiatiske land som har dårligere forhold for kvinner. I snitt går en nepaleser bare tre år på skole. Gjennomsnittlig BNP pr innbygger er 1160 USD. Det tilsvarer omtrent det du må ut med for en flybillett fra Norge til Kathmandu.

Stiftelsen Varde tror fjellfolk vil sette pris på at de får tilbud om en liten ekstraregning, så lenge dette øker mulighetene for fjellfolk i landene som ligger drøyt 150 plasser under Norge på FNs levekårsindeks.

Kontonummer Stiftelsen Varde: 1503.61.16630.

Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier Nå er autorisasjonskravene som skal gjelde for de Nasjonale turiststiene godkjent og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene våre.

Milliongave til Nasjonale turstier

Milliongave til Nasjonale turstier Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

Hvitserk-skogen

Hvitserk-skogen For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Frivillig arbeid i Nepal

Frivillig arbeid i Nepal Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Sammen med Vardes lokale samarbeidspartner tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen.

Verneprosjekt i Masai Mara

Verneprosjekt i Masai Mara Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

The Small World

The Small World Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom.

Koyiaki Guiding School

Koyiaki Guiding School Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.