Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet.

Stiftelsen Varde var en av initiativtakerne til ordningen Nasjonale turiststier. Ordningen skal bidra til at naturkvalitetene opprettholdes på turmål med mye besøk, støtte forebyggende beredskapsarbeid og øke lokal verdiskapning knyttet til våre mest populære turmål. På tre år har ordningen fått 30 millioner kroner fra Klima- og miljødepartementet, og den statlige tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.
I 2019 etableres ordningen som en autorisasjonsordning, og på sikt skal inntil 15 norske turmål bli autorisert som ”Nasjonale turiststier”

Til arbeidet med Nasjonale turiststier fikk Varde i 2017 tildelt 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB. En del av denne tildelingen har så langt blitt brukt til å jobbe med et merkevareprosjekt for Nasjonale turiststier i regi av designkontoret til Snøhetta.
Den største delen av tildelingen fra Sparebankstiftelsen DnB har vært øremerket ett eller to turmål på Østlandet som har mål om å tidlig bli autorisert som Nasjonal turiststi.  Det er i forbindelse med dette, at to prosjekter på Gaustatoppen nå får støtte. 

Det er gitt 500.000 kroner til forprosjekt knyttet til arbeidet med etableringen av et servicebygg på parkeringsplassen ved Gaustatoppen. I dag har turmålet hatt en midlertidig toalettløsning, og målet er å etablere en permanent løsning og teste ut ulike ”offgrid”-løsninger (løsninger uten tilkobling til vann, avløp og strøm).
Arbeidet med Nasjonale turiststier har vist at flere av Norges mest populære turmål har omfattende toalettutfordringer. Løsningen som skal testes ut på Gaustatoppen skal ha overføringsverdi og vil kunne være et  prøveprosjekt for andre turmål i fjell-Norge med tilsvarende utfordringer.

Det vil også bli lagt opp til en løsning i servicebygget der det skal være mulig å låne eller leie ut klær og fjellutstyr til besøkende. Tanken er at rett utstyr og bekledning kan bidra til å redusere antallet redningsaksjoner og samtidig gjøre friluftsliv lettere tilgjengelig for de som ikke har nødvendig turutstyr. Friluftslivet oppfattes av mange som utstyrskrevende. Får man mulighet til å låne eller leie utstyr, er inngangsbarrieren lavere og gjenbruk kan gjøre miljøbelastningen knyttet til friluftsliv blir mindre.

Det er også gitt 500.000 kroner til prosjektering av en kommende opprustning av overnattingshytta nær toppen av Gaustatoppen. Hytta er i dag i dårlig forfatning, og det planlegges en rehabilitering og utvidelse.  DNT Telemark har skissert ideer for tryggere overnattingsmuligheter for de besøkende, bedre arbeidsforhold for de ansatte og muligheten for at en del av hytta kan tjene som en viktig, helårsåpen nødbu når overnattingshytta er stengt.
Den statlige tilskuddsordnigen som forvaltes av Miljødirektoratet har søknadsfrist 1. februar 2019. Les mer om den ordnigen her.

Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier Nå er autorisasjonskravene som skal gjelde for de Nasjonale turiststiene godkjent og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene våre.

Milliongave til Nasjonale turstier

Milliongave til Nasjonale turstier Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

Hvitserk-skogen

Hvitserk-skogen For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Frivillig arbeid i Nepal

Frivillig arbeid i Nepal Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Sammen med Vardes lokale samarbeidspartner tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen.

Verneprosjekt i Masai Mara

Verneprosjekt i Masai Mara Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

The Small World

The Small World Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom.

Koyiaki Guiding School

Koyiaki Guiding School Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.