HJELPER KVINNER I NEPAL

Med støtte fra Varde gjør organisasjonen «The Small World» en viktig jobb for kvinner i Solukhumbu-området i Nepal.

Karma Sherpa er grunnleggeren av den lille bistandsorganisasjonen «The Small World». Organisasjonen har i flere år fått støtte fra gjestene til ekspedisjonsarrangøren Hvitserk, initiativtakeren til Varde. «The Small World» ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom, og arbeider tett med lokalbefolkningen i Solukhumbu i Everest-området i Nepal med å bygge skoler og overnattingstilbud for skoleelever som ønsker å ta høyre utdannelse. The Small World fokuserer også på kvinners muligheter for utdanning, og jobber med ulike sysselsettingsprosjekter for marginaliserte grupper i området. Karma, organisasjonens grunnlegger, vokste selv opp i en fattig familie i Solukhumbu-området, men bor nå i Kathmandu.

Hvordan startet «The Small World»?
- Jeg vokste opp i en familie med tolv søsken, med svært begrensete utdanningsmuligheter. Ingen av søsknene mine fikk utdannelse. Jeg var bærer for turister til Everest Basecamp, og jeg fikk etter hvert sponset skolegang og utdannelse av turister. Jeg ønsket å takke for muligheten jeg hadde fått, og den beste måten å gjøre det på, er å la andre få den samme muligheten som det jeg fikk. Jeg etablerte en liten bistandsorganisasjon, og gjennom ulike prosjekter er målet å forbedre levestandarden til mennesker i Everest-regionen.

Hvordan kan turister og fjellfolk støtte organisasjonen?
- Det er mulig å gi penger til de pågående prosjektene, og vi er veldig takknemlige for at Varde har tatt initiativ til å samle norske turister til å være med på å gjøre en positiv forskjell for menneskene som bor i Everest-området. Det er også mulig å gi utdannelsesstipender eller delta på turer der man jobber frivillig.  Hver eneste dollar gjør en forskjell, fordi vi har svært små administrasjonskostnader.

Hvor er det «The Small World» hatt størst betydning?
- Vi har bidratt på en signifikant måte til å redusere ulikhetene i utdannelsesnivå mellom jenter og gutter i Sokukhumbu-området. Vi ønsker også å gjøre mer for å støtte offere for «human trafficking». Hvert år er mer enn 15000 jenter i Nepal solgt til sex-industrien, og vi ønsker å motvirke dette ved å la hver eneste jente få skolegang helt fram til de er selvstendig. Vi arbeider også med å etablere arbeidsplasser for kvinner gjennom mikrofinans-prosjekter.

Hvor avhengig er dere av økonomiske bidrag utenfra?
- I dag støtter vi tretti foreldreløse barn som kunne stått i fare for å bli tvunget ut i barnearbeid eller «human trafficing». Vi støtter videregående skole for førti jenter og utdannelse for førti andre i Sokukhumbu-området og vi har gitt stipend til femti andre jenter spredt i hele Nepal. Vi jobber med skolebygging, hygiene-tiltak og drikkevannsforsyninger. Det ville tatt noen ekstra tiår for mange i Solukhumbu-området å få en bedre framtid.

Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier Nå er autorisasjonskravene som skal gjelde for de Nasjonale turiststiene godkjent og i løpet av de neste årene skal inntil 15 norske stier bli autorisert, og inngå i en felles ”merkevare” som skal vise frem og ta vare på de mest populære turmålene våre.

Milliongave til Nasjonale turstier

Milliongave til Nasjonale turstier Sparebankstiftelsen DNB gir Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Pengene skal gå til konseptutvikling og til å utvikle to turstier på Østlandet.

Hvitserk-skogen

Hvitserk-skogen For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Frivillig arbeid i Nepal

Frivillig arbeid i Nepal Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Sammen med Vardes lokale samarbeidspartner tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen.

Verneprosjekt i Masai Mara

Verneprosjekt i Masai Mara Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

The Small World

The Small World Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom.

Koyiaki Guiding School

Koyiaki Guiding School Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.