Nasjonale turiststier

Klima- og miljødepartementet har godkjent autorisasjonskravene som fremover skal gjelde for de Nasjonale turiststiene.

Se prosjekt

Milliongave til Nasjonale turstier

Sparebankstiftelsen DNB gir Varde 10 millioner for å jobbe med Nasjonale turstier.

Se prosjekt

Hvitserk-skogen

For å kompensere for miljøskadene flyreisene til turmålene medfører, bidrar Hvitserk og Hvitserks gjester til treplanting i Masai Mara i Kenya.

Se prosjekt

Nepal

Frivillig arbeid i Nepal

Vil du oppleve Himalaya og samtidig gjøre en innsats i Nepal? Varde tilbyr vi en unik opplevelse

Se prosjekt

Kenya

Verneprosjekt i Masai Mara

Stiftelsen Varde har gitt 5000 USD til et miljøprosjekt som skal være med på å sikre dyreliv og økosystem i Masai Mara

Se prosjekt

Nepal

The Small World

Organisasjonen The Small World ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom

Se prosjekt

Kenya

Koyiaki Guiding School

Varde støtter en guideskole i et verneområde utenfor Masai Mara i Kenya som utdanner lokale masaier.

Se prosjekt
Milliontilskudd til Gaustatoppen

Gaustatoppen får en million kroner til utvikling av turmålet. Les mer

FRIVILLIG ARBEID I NEPAL

Etter jordskjelvet i Nepal våren 2015, har Nepal vært landet som har fått mest støtte fra Varde. Hver høst reiser en liten gruppe norske gjester ned for å jobbe som frivillig og gå fjellturer. Les mer

Stiftelsen Varde drives i regi av turoperatøren Hvitserk. Stiftelsens formål er å støtte utvalgte bistands- og utviklingsprosjekter og legge til rette for bærekraftig fjellturisme og naturbasert reiseliv. Prosjektene vil både kunne være i Norge og utlandet. I utlandet er det hovedsakelig miljø- og utdanningsprosjekter. I Norge kan det være prosjekter som skal bi bedre opplevelser for turister og lokalbefolkning, mindre naturslitasje og tryggere ferdsel. Les mer